عمومی

نمایندگی نرم افزار حسابداری لیام

نمایندگی نرم افزار حسابداری

نمایندگی نرم افزار حسابداری لیام یکی از مواردی است که همکاران از ما درخواست می کنند. اخذ نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری لیام می تواند سود بسیار مناسبی برای همکاران گرامی داشته باشد. تجربه موفق رقبا در فروش نرم افزار حسابداری نشانگر این است که یکی از بهترین طرق برای

نرم افزارهای ابری چیست ؟

نرم افزارهای ابری

نرم افزارهای ابری (Cloud-Based)، نرم افزارهایی هستند که بجای نصب و استقرار بر روی سرور شرکت ها یا سازمان ها بر روی سرور شرکت ارائه کننده خدمات نرم افزاری استقرار می یابد. به عبارت دیگر، کاربران این نوع نرم افزارها که عمدتا کارمندان شرکت یا سازمان هستند، برای استفاده از

مدیران و مهارت های مدیریت مالی

مهارت های مدیریت مالی

مدیران و مهارت های مدیریت مالی مهارت های مدیریت مالی که هر مدیری باید داشته باشد مدیران روزانه تصمیماتی می گیرند که عملکرد مالی شرکتشان را تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله این تصمیمات می توان به برنامه ریزی تولید، استخدام یا تعدیل نیرو، تهیه بودجه، ارسال فاکتور برای

مشکلات کاری جامعه حسابداران

امروزه تغییر سبک زندگی جامعه از سنتی به مدرن سبب به خطر انداختن تعادل بین کار و خانواده گردیده است. به نحوی که بسیاری از افراد با استرس روزافزون تداخل مسئولیت های کار و خانواده مواجه اند. این مسئله در ادبیات روان شناسی، تعارض کار- خانواده یا تعارض خانواده- کار